Küvernyad mérnekúr

Kezdõ mérnök koromban a kútjavítók akkori fõnöke, Trombitás István egyszer kiküldött egy éjszakai cementezésre. A cementezõ-agregátra várakozva beszélgettem az emberekkel. Azt mondja egyikõjük:

Korányossan gyüttünk. Naon hideg van. Ihattyékom van. Jó vóna ekkis jó törköpálinkát innya bizon, ha vóna, mer amajd fömelegéttené a zembört. 
Meghuzéntanám a züveget, möglenne a zéccakai nyugság. 
Tuggya millen villagó ménkû fenye mérgös törkõje van a sógoromank? 
Úgy érzi a zembör, mintha tüskésborzot nyet vóna ollankor.
Idetévelöghetnének má azok az agregátosok, mer csak tünekötthetünk itt a setétbe… 
Küvernyad mérnekúr, müre itt végzönk!…..

Bizony, akkor csak minden második szavát értettem a furus-nak. Késõbb aztán összehozott jósorsom Hegedûs Sanyi bácsival, akivel sokat jártuk együtt a mezõt. Õ ízesen beszélte a szép göcseji nyelvet, élvezet volt „beszéggyét” hallgatni. Tõle kaptam egy küszólás-gyüjteményt, amelynek egy gyöngyszemét az alábbiakban be is mutatok. Íme:

MULACCSÁG A KOCSMÁBO.

Egyik nap gyün egy gyerök értem azongya, hogy szépön tisztöteti uram bátyámot a kántor úr, hogy legyön képes szüves nyomakoggyon áti a kocsmábo, mer szép társodalmi gyüleközet van ott. A kántor úrnak naon jó kedvi van, e kémésöpröve, möga finánccze mullatnak. Így, e. Mondok gyerök énis tistetötöm a kántor urat, mond mög neki, hogy minekutánno ü vót képes engöm meghinya, én mög leszök szüves átinyomakonnyi és a mulaccsággukba résztvönni. Így e.

Áti is nyomakottam. Fájin mulaccság lött osztán. Be is rugtam ú, hogy még a zannyukomat se ösmérem mög miko hazaámbátorkodtam. Össze is rugtunk a zannyukomme, mer rámtámott aszongya, hogy keetökbe is belevágott má a kaszkamenkû, mer a hegyön ihatik kee elöget, de még a kocsmáoo is eszéngyönködik keetek. Igy e. Mondok ehaggas ám annyukom, mer a kelebem igön megdogatt, osztán u megváglok, hogy mingyá arú kódusz. Erre meg a zannyukom se szó, se beszéd e cseréptálot u hozzám indétványozott, hogy e jokora bõrhibányosság esött a fejemön, ahogyan a doktor mondta. Igaz, hogy illesmi máskor is megtörtént, de azér szép egyhangozatba étünk szegén annyukomme. Nyugossza a Zisten a haló porábo.

Sose tuttam efelennyi a kántor urnak eszta nagy szüvességét, hogy engöm bevött a kocsmabéli mulaccsággyokba, osztán igaz, hogy nem vaok poétikus embör, de minek utánna a versöléshöl is fogalmi tapasztalattyaim vannak,-a mulaccságru írtam ekkis rigmust a kántor urnak, amellik aszongya:

A kocsmábo minapádo vót nagy dinom –dánom.
Ott mullatott kéménysöprõ, finánc, meg a kántor.
Ürütek is a kelázlik, mer mögbillentöttük.
Annyira, hogy késõbb emmást má mögse ösmértük.
Kántor mög a kéménsöprõ brudercsaftot ittak,
Danogattak, ölelköztek, ahogyan csak tuttak.
Tánczótunk is, legelõszer a kántor úr keszte.
Bé is rugott s a kéménsöprõt menyecskének nézte.
Csókulóztak, a kéménysöprõ eccze annyit mondott,
Kántor bátyám a pofámrul lenyatad a kormot.
Haza ballag a kántor úr, fekszik a divánro.
Kéménsöprõ öleléstül kormos a ruhájo.
Benyit hozzá feleségi, aki mögjett neon.
Lármát csap, hogy kéménsöprõ fekszik a divánon.
A lármáro odatéved Márton jaz kurátor
Aki szintén okosembör, ammellett mög bátor.
Dívánra néz aszongya, hogy iszen eza kántor.
Menyecskétü, kelázlitu enyomta jaz mámor.
A kántor mög csak aluszik, a szájo mög tátott,
Gerendárul keresztespók szépön belemászott
Így,e

Elis vüttem a kántor urak ezta szép rigmust, mondok tarcsa mög emléknek. Ammeg miko elolvasta csak neköm esött, osztán u kirüttyentött, mida parancsolat. Ennye, mondok tisztött kántor úr hát csak eddig tart a baráccság? Asszonya eddig hát. No akko, mondok jónapot aggyon Isten tisztött kántor úr.

Mindég monta a zapám is, hogy urakke nem jó e tábu cserösnyét ennyi, de igaza is vót. Utóbb tovább osztán lelohatt a keleben szüvbéli háborlattya, de zannyukomnak se mertem mögmondanyi, hogy millen csufra jártom a rigmusomme, mög a kántor urre. Hijábo mindég tapasztal a zembör.

 

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Képviselő testület

Lovaszi cimer

Kovács Ferenc polgármester

Testületi tagok:
András Csabáné alpolgármester
Cseke Lászlóné képviselő
Hóbor Róbert képviselő
Kovács Ágnes képviselő
Páli Tibor képviselő
Varga László képviselő

Elérhetőség: 06-30/237-1334

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Orsós Attila elnők
Károlyi Julianna eln.hely.
Orsós György képviselő

Elérhetőség: 06-30/393-7879

Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület

Kérjük támogassa adója 1%-ával egyesületünk tevékenységét!

Adószámunk: 18965605-1-20

 

Települési adatok

2023. január

0-17 éves 197
18-59 éves 636
60-99 éves 360
Összesen 1 193

Részletes adatok...


 Az Önkiszolgáló Étterem menüajánlata

Étlap 2024.04.15 - 2024.04.19-ig

Étlap 2024.04.22 - 2024.04.26-ig

 

Vasfüggöny Múzeum és Bunkerlátogatás

 ovohely

Kedves látogatóink számára lehetőséget biztosítunk a légópince idegenvezetéssel történő látogatására. 

Felnőtt belépő: 1000 Ft/fő
Diák és nyugdíjas: 500 Ft/fő;

10 főtől felnőtt csoportoknak: 8000 Ft/csoport
Szünnap: vasárnap, hétfő
 
 Jelentkezés: bunkerlovaszi(a)gmail.com
+36 30 265 9614 (9:00 - 17:00)
Joomla templates by Joomlashine