×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 42

Turizmus

Kútfej házszámos térképe
(Kattintson a képre a nagyobb mérethez!)

 Főleg a Lakótelepen okoz gondot az ide tévedőknek a kaotikus házszámozás. A könnyebb tájékozódás érdekében készítettük el ezeket a térképeket.

 

 


  

A megjelent cikkekhez regisztrált felhasználóink hozzászólhatnak, kifejthetik véleményüket. Annak érdekében, hogy ez kizárólag az írott és íratlan erkölcsi normáknak megfelelően történjen, az írásokat ellenőrizzük. A moderátor a honlap erkölcsi normáiba ütköző, sértő tartalmak nyilvánosságát megszüntetheti, így

 

 1. Az általánosan elfogadott normákba ütköző bejegyzéseket.
 2. Hatályos jogszabályba ütköző („jogsértő”) tartalmat.
 3. Valós személyes adatokat (például: lakhely, munkahely, stb.) közlő, vagy egyéb személyiségi jogokat sértő cselekményt megvalósító tartalmakat. (Kivételt képez, ha a felhasználó saját személyes adatait önként teszi közzé.).
 4. Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemű, durva, kirívóan és indokolatlanul közönséges megnyilvánulást, amely így zavarja. vagy veszélyezteti a kulturált párbeszédet, vitát.
 5. A jó ízlést sértő, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre alkalmas témájú bejegyzést, illetve az ilyen témájú weboldalakra mutató hivatkozást tartalmazó bejegyzéseket.
 6. Másokat, különösen az egyes felhasználókat sértő, lejárató véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólásokat, különösen, amelyek a blog valamely felhasználójának kirekesztésére irányulnak.
 7. Más felhasználókat vallási, etnikai, világnézeti, vagy egyéb szempontból sértő tartalmakat.
 8. Témaidegen (offtopic) bejegyzéseket, amelyek a folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozzák, zavarják.
 9. A nyereségorientált terméket, vagy szolgáltatást hirdető tartalmakat.
 10. A duplázást, adat többszörözést.
 11. Azon bejegyzéseket, amelyek technikai vagy tartalmi szempontból veszélyeztetik az üzemeltetést, így különösen a törölt hozzászólások visszamásolását, törölt felhasználónév újraregisztrálását, illetve olyan felhasználónév regisztrálását, amely egy korábban törölt névre emlékeztet. Azonos megítélés alá esnek a fórumot elárasztó, hasonló tartalmú hozzászólások, akár egy cikken belül, akár több cikk hozzászólásaiban.
 12. E-mailben megküldött felszólítás után törölhető az a felhasználó, aki felhasználói névként:
  a.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet
  b.) obszcén vagy trágár kifejezést, 
  c.) rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést, 
  d.) emberiségellenes ideológiákra, vagy ilyenekkel kapcsolatos  intézmények, vagy személyek, illetve terroristák, terrorszervezetek neveit, elnevezéseit, vagy rövidítéseit, vagy rájuk utaló nevet, kifejezést, vagy rövidítést 
  e.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezést,
  f.) a Blogon már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító nevet,
  g.) az Üzemeltető jogos érdekeit, vagy jó hírnévhez fűződő jogait sértő nevet, elnevezést használ.

A felújított templom

Kútfej története során 1944-ig a tornyiszentmiklósi plébániához tartozott. A MAORT 1940-ben kezdődő olajipari tevékenysége folytán a község életében lényeges változás kezdődött el. A község közvetlen közelében nagyon gyorsan felépült egy olajipari lakótelep és a lakosság száma erősen megemelkedett, így egyre nagyobb igény jelentkezett egy helyi plébánia létrehozására.

 

1944-ben Kútfej – Lovászi néven expozitúra létesült. A község első lelkipásztora 1944. szeptember 1-től 1955. szeptember 1-ig Falusi József volt. Mivel a községben sem templom, sem plébániaépület nem volt, 1944-ig a pap a tornyiszentmiklósi plébánián lakott. A MAORT még ez évben épített egy paplakást a lakótelepen és megindította a templomtervezést az akkori plébános aktív közreműködésével. Sok szép modern terv készült. Az egyiken például templomtoronyként egy használaton kívüli fúrótornyot képzelt el a tervező. Az építkezés megkezdését hátráltatták egyrészt a háborús körülmények, másrészt az a tény, hogy a két község (Lovászi és Kútfej), valamint a Lakótelep lakói nem tudtak megegyezni abban, hogy hol épüljön föl a templom. A kútfeji emberek a falu temetője mellett, a Lovásziak a két község között képzelték el a leendő Isten-házát.

 

Szükségmegoldásként az olajipar vezetői felajánlották az ipartelepen lévő üresen álló fúrómesteri iskola nagytermét. Itt alakítottak ki egy szükségkápolnát.

A rendszerváltás után azonban hamarosan el kellett hagyni ezt a helyiséget. Erről az időszakról így ír Falusi plébános úr: „Ekkor leginkább a Lovászi falubeli kápolnában miséztem, de miséztem a kútfeji temető feletti erdőben lévő nagy fabódéban, nyílt ég alatt az erdőben, és magánházban.” Kútfej vezetősége felajánlotta a templomépítés céljára a község és a lakótelepi rész között lévő, valamikor téglaégetőnek használt, elhanyagolt területet. Az építkezésről határozat is született. A korábban készült tervek kivitelezését a Letenye Járási Építési hatóság nem engedélyezte. Hosszas könyörgések eredményeképpen egy torony nélküli „imaházat” engedtek építeni. A munkálatokhoz a falu lelkes népe az építési engedélyen kívül semmiféle hivatalos segítséget sem kapott. Az egyházi hatóság is csupán 3.000 Ft-tal tudott hozzájárulni a templom építéséhez. A kútfeji és a lakótelepi hívek, élükön szeretett plébánosukkal hatalmas lelkesedéssel, óriási áldozatvállalással, mind anyagiakban, mind kétkezi munkával létrehozták az imaházat. Sok esetben a nagy munkához szükséges anyagot is maguk vitték. Kár, hogy erről az összefogásról nem készültek fényképek. Csodálatos lehetett például, amikor egy kora reggelen egyszerre 30 szekér indult útnak, hogy a tormaföldei téglagyárból téglát fuvarozzon.

 

Nem hivatalosan a helyi olajipari vállalat munkásigazgatója is segítette a munkát. A tetőhöz villanyoszlopokat adott, a vállalati vízvezetékről használták az építkezéshez a vizet, beszerelték a gázt és a villanyt, amelyet ráadásul térítésmentesen lehetett jó ideig használni.

A tényleges építési munka 1949. október 23-án kezdődött el és még ez év december 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén mondta el az első szentmisét Falusi plébános úr. Igaz, hogy ekkorra még csak az oltár körüli részt vakolták be. Az éppen csak tető alatt lévő templomot éjjel-nappal gázzal fűtötték, így karácsonyra elkészülhetett a teljes belső vakolás. Az ünnepen szerény körülmények között áldotta meg az akkori plébános a nem teljesen kész templomot. Sajnos ő a munkálatok befejezését már nem tudta megvalósítani, mert időközben elhelyezték Lovásziból. Utóda Horváth János nem kisebb lelkesedéssel befejezte, sőt tovább szépítette a hívekkel az Isten házát.

 

A templom felújításának szükségessége és bővítésének gondolata az 1990-es évek elején fogalmazódott meg először. A gondolat akkor öltött testet, amikor az 1998. februárján újjá alakult egyházközségi vezetőség – jelenlegi plébánosunkkal, Végi Csabával – a lakosság véleményét kikérve úgy határozott, hogy Boa Árpád társadalmi munkában készített terve alapján a templom felújítását és bővítését megvalósítja. A felterjesztett tervet a szombathelyi Püspöki Hivatal is elfogadta, sőt a plébános úr vezette egyházközségi és önkormányzati küldöttség 2 millió Ft támogatást kapott Dr. Konkoly István megyés püspök úrtól. A megyei és a helyi önkormányzat 450-450 ezer Ft-tal járult hozzá a kiadásokhoz. A többi költséget a hívek és a helyi vállalkozók adománya fedezte. Ezek után kezdődhetett meg az építés szervezése. A falu népe nagy lendülettel és tenni akarással látott hozzá 1998 tavaszán az építkezéshez. Több szakember és vállalkozó is társadalmi munkában végezte el a teendőket. A helyi lakosság példamutató összefogásával és áldozatvállalásával 1999 tavaszára sikerült megvalósítani ezt a nemes célt. Így a templom harangtoronnyal, szentéllyel, cserkész helyiséggel és egy vizes-blokkal bővült.

 

Templomunkat ünnepélyes keretek között Dr. Konkoly István megyés püspök úr 1999. június 12-én szentelte fel. Immár új harang zengő hangja hívja a munkában megfáradt híveket vasárnaponként testi-lelki megújulásra.

Boa Márton

 

 

Sportélet

Labdarúgás

 

Már a 40-es évek elején alakultak csoportok, akik egymás között baráti mérkőzéseket játszottak. Később a különböző dolgozói kollektívák vetélkedtek egymással a kaszálók zöld füvén. Ezekből a tehetséges emberekből szerveződött az a mag, amely később a futball csapatot alkotta. Kezdetben a szomszédos községek csapataival játszottak meghívásos mérkőzéseket, de eljutottak Lendvára, Muraszombatra, Csáktornyára és Körmendre is. Felkészülésüket Apáti Lajos játékosedző irányította.

 

Ennek az időszaknak a játékosai: Apáti Lajos, Baka László, Csögi András, Raum Dezső, Aranyos Árpád, Szőke István, Wachtl Ferenc, Stefanek József és Ferenc, Seres Ferenc, Kovács Gyula, Szokol Antal, Németh József, Lőrincz József, Hermán József, Vatulik Lajos. Stefanek Ferenc később a Lendva SK szlovén bajnokságot nyert csapatának kapusa lett.

 

Szervezett bajnokságról ekkor még nem beszélhetünk. A lovászi szakosztály 1943-ban alakult meg, és készült el a futballpálya a “Szúnyog kemp” melletti erdős részen. Már egy évvel korábban együtt edzett a csapat. Amíg nem rendelkeztek megfelelő játéktérrel, Lentiben játszották mérkőzéseiket.

 

Labdarúgóink a Déli Alszövetséghez tartoztak, ami azt jelentette, hogy Pécs környéki csapatkkal kellett megküzdeniük a bajnokságban.

 

A labdarúgóklub létrejöttétől több néven is szerepelt. a bélyegzőlenyomatok a következő feliratokról tanúskodnak: Dunántúli Olajvidéki Sport Egyesület (DOSE), MAORT Munkás Sport Egylet, Lombik Sport Egyesület, Szikra Sport Kör, Bányász Sport Kör, Olajmunkás SE, Bányász SK.

 

Az idegenbli mérkőzéseikre a játékosok egy nappal előbb elindultak, az olajipar által rendelkezésükre bocsátott 3 tonnás teherautóval. Platójára fabódét szereltek, abban utaztak a játékosok és a szurkolók. A szállodai és étkezési költségeket a szakosztály fizette. A szurkolók is nagy lelkesedéssel támogatták a csapatot, több mint 300-an váltottak ki pártoló tagsági igazolványt. a játékosok szabadidejükben, műszak után tartották edzéseiket. Innen elkésni nem illett, de nem is volt tanácsos, mert büntetést vont maga után.

 

1946 után nagy változások következtek be a helyi labdarúgóéletben. A sportvezetőség több kiváló képességű játékost igazolt a felsőbb osztályokból. Ekkor került Lovásziba a fővárosból Frenák és Kránicz, más egyesületekből Finta, Mészáros, Bencsik, Fülöp, Pető és Zalán. Megszületett a mai napig is emlegetett lovászi “aranycsapat”, Zalán József, Petrovai József, Wachtl Ferenc, Aranyosi Árpád, Baka László, Kránitz Pál, Mészáros János, Hermán József, Fülöp János, Bencsik Ferenc, Oláh Rezső, Frenák Rudolf összeállításban. A bajnokságban 1947-ben 4., 1948-ban már első helyen végeztek.

 

1950-ben egyesítették a labdarúgó bajnokságot. Az NB III országosan a megyei bajnokságok rendszerévé vált. Így került Lovászi a zalai csoportba. Az összeállítás: Tihanyi István, Németh József, Baka László, Kelemen István, Héjja Mátyás, Farkas, Hermán József, Pusztai sándor, Süket László, Süket Ferenc, Pető. Ez az együttes végig az élmezőnyhöz tartozott, de nem kerülhetett fel a második csoportba, mert Zalaegerszegen a játékvezetői hármas elfogult közreműködésével 3:0-ra kikaptak a Vörös Meteortól. Meg nem adott gól, két kiállítás, jogtalan tizeneggyes is előfordult a mérkőzésen. A labdarúgás népszerűségét bizonyítja, hogy ebben az évben megalakult a második helyi csapat is, a Lovászi Bástya, amely később Dózsa néven szerepelt. Kataonacsapatként a megyei bajnokságban játszottak néhány évig.

 

Az ezt követő években a többször átszervezett NB III különböző csoportjaiban játszott csapatunk. 1968-tól a megyei I. osztályban szerepeltek. Az 1970-es évek elején ismét lehetőségük lett volna a feljutásra, de az akkori sportvezetőség a másik olajos települést támogatta, akik viszont nem tudtak élni az alkalommal. ekkor igazolta Szabó Lászlót a ZTE NB I.-es csapata.

 

A mélypont 1980-81.-ben következett be, az igen gyenge játékot produkáló szakosztályt már-már a megszűnés veszélye fenyegette, kiestek a megyei bajnokságból. A gyengüléshez a TOTO-botrány is hozzájárult, ami miatt több helyi játékost eltiltottak a további játéktól. Egy rövid megyei szereplés után napjainkban a Lenti Városkörnyéki Bajnokságban játszik a csapat.

 


TEKE

A lovászi tekepálya a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) alatt épült 1944-ben. 1958-ban, majd 1967-ben b?vítették, 1981-ben automatizálták a pályát. 1988-ban m?anyag burkolatot kapott. A szakosztály 1953-ban alakult, az alapító tagok: Károlyi Ernő, Nyitrai Sándor, Ságh Pál, Kovács Sándor, Lengyel József, Soós Károly, Makaró Ferenc, Szabó Imre.

Az 1950-es években a területi bajnokságban szerepeltek Baranya, Somogy és Zala megye csapataival. Vállalati szinten a bányász csapatokkal vívtak mérkőzéseket, így szerepeltek Siófokon, Tatabányán, Oroszlányban is. Ismertségüknek köszönhetően 1960. június 24-én a magyar női és férfi válogatott tartott bemutató edzést, ahol itt voltak az akkori csúcstartók is. Ez az esemény sok új hívet szerzett a szakosztálynak.


A megyei bajnoksáot többször megnyerte csapatunk, végül 1965-ben sikerült az osztályozót megnyerve felkerülni az NB II.-be. Az akkori csapat: Ságh Pál, Margitai Lajos, Makaró Ferenc, Soós Károly, Kovács Sándor, Bocskor Sándor, Szabó Imre. Az év végére Ságh Pált Zala megye legjobb férfi sportolójává választották, ugyanakkor a csapat a ZTE mögött a második lett. 1968-tól felfelé ívelt a csapat útja. Sütő László, Ságh Pál és Szabó Imre a Miskolcon rendezett minősítési versenyen megjavította az országos csúcsot. Hazai mérkőzéseiket mind megnyerték és idegenben is gyűjtöttek pontokat. Végül a második helyen végeztek a bajnokságban. az első hely az NB-I.-be jutást jelenthette volna. A csapat magára vonta a figyelmet, meghívták a nemzeti válogatottba Sütő Lászlót és Nagy Lászlót. Sajnos az átigazolások nagyon meggyengítették a csapatot, így nem bírta a II. csport színvonalát. Az NB-III-ban az utánpótlás nevelése lett a fő cél. A fiatal tehetséges játékosokat azonban igazolták a nevesebb csapatok, itt tudták bizonyítani tahatségüket. Ernszt Gyula az FTC játékosa lett. Bali József és Nagy László a fővárosban ifjúsági válogatott, 1975-ben Ifjúsági Európa Bajnok, majd felnőtt országos bajnok lett, állandó tagja a válogatottnak Sütő László mellett. Országos hírnévre tett szert Hermán Tibor és Szabó Ferenc is.


1975-től több mint tíz éven át veretlenek voltak hazai pályán. 1985-ben karnyújtásnyira voltak az NB-II-be kerüléstől, de néhány sportvezető rossz hozzáállása miatt ez meghiusult. 1986 tavaszán barátságos mérkőzésen vendégül látták a Ferencváros csapatát, akiket 6:2 arányban legyőztek. Az FTC-ben szerepelt a világbajnok Csányi Béla és az egykori lovászi játékos Sütő László is.

1987-ben meghalt Ságh Pál a csapat motorja. Emlékére évente megrendezi a Zala Megyei Tekézők Szövetsége a Ságh Pál emlékversenyt. A későbbiek során a sok átigazolás miatt a csapat csak a megyei bajnokságban indulhatott.

Szabó Krisztián és Bíró Attila 2000-ben aranyérmet szereztek az Országos Serdülő és Ifjúsági Bajnokságon. Szabó Krisztiánt meghívták a serdülő válogatottba és részt vett Celjén a világbajnokságon is. Az NB-I-es ZTK-FM Vas tekecsapatában három egykori lovászi játékos játszott és nyert bajnokságot: Hermán Ferenc, Szabó Krisztián és Tamás Renátó.

 

 

Hely

Újfalusi tó

Hungary

46° 30' 59.076" N, 16° 31' 40.7532" E

 

A Lovászi Bányász Horgászegyesület 1946-ban alakult az olajiparban dolgozó és a környékbeli falvak horgászainak kezdeményezésére. Kezdetben a környékbeli folyók, holtágak vizein gazdálkodtak, majd az ötvenes években megindult építkezésekhez szükséges kavics bányászata nyomán kialakúlt bányatavakon is telepítettek halat és már 500 körüli taglétszámot jegyeztek. Később a környéken megalakult a lenti, majd a letenyei egyesület, így a taglétszám 2-300 főre csökkent. Az új halászati törvény szerinti pályázati rendszerben elveszítettük a muraszemenyei bányatavak, a Kerka és az Adovány patakok halászati jogát és csak a Mura folyó holtágai és a kerkaszentkirályi kis kavicsbánya halászati joga maradt meg. 2011-ben sikerült bérleti szerződést kötni az Ujfalusi tó tulajdonosával a tó halászati bérletére és már ebben az évben telepítettünk 3.993 kg 3 nyaras pontyot és 340 db dévér keszeget, valamint 2.000 db előnevelt süllő ivadékot. A tóban rengeteg az 5-40 dkg-os ezüst kárász. 

 

2012. évben telepítésre került 6.380 kg 3 nyaras ponty, 50 kg amur, 2.000 db süllő ivadék és 340 kg keszeg. Az elmúlt két év fogási eredményei alapján megállapítható, hogy a betelepített hal mennyiségének 60%-a még bent van a tóban.

A két évi átlagfogás meghaladja a 26 kg/fő mennyiséget.

 

kép

 

Az Újfalusi tó Tornyiszentmiklós határában, közvetlenül az országhatár mellett, nagyon szép természeti környezetben van. Tagjaink sokat dolgoztak a terület és a tópart rendezésén, így alakult ki a jelenlegi szép környezet. Gépkocsival könnyen megközelíthető Tornyiszentmiklós irányából az ún. "Mérnök út"-i felüljárón áthajtva az autópálya szervízútján, vagy rövidebb murvás úton a szlovéniai Pince község felüljárójának szervíz uti csatlakozásáról. Ezt az oldal alján lévő térképrészletre kattintva is áttekintheti.

 

A tavon csak az egyesület tagjai horgászhatnak, napijegyes horgászat nem folytatható. Tagjaink naponta 2 db, hetente 4 db és évente 20 db pontyot és naponta 3 kg egyéb halat foghatnak. (2011-ben az egy főre jutó fogás 27 kg ponty)

A tagsági díjak 2013-ban

 

I.

II.

III.

Állami jegy és Szövetségi tagdíj

3500,-

3500,-

3500,-

Egyesületi tagdíj

4000,-

4000,-

4000,-

Mura holtágakra érvényes területi engedély

-

4000,-

-

A holtágakra és Ujfalusi tóra érvényes területi engedély

-

-

22000,-

Összesen:

7500,-

11500,-

29500,-

Új tagok egyszeri halasítási hozzájárulása

-

5000,-

20000,-

Nem egyesületi tagoknak:

 

Éves

Napi

Területi engedély a holtágakra

6000,-

1500,-

Területi engedély a Mura folyóra szövetségi tagoknak

6000,-

2000,-

Területi engedély a Mura folyóra nem szövetségi tagoknak

15000,-

3500,-

Kerka- Cserta- Adovány és Kebele patakokra érvényes területi engedély: 4500,- Ft

Továbbra is lehetőség van kezdő horgászoknak állami horgászvizsga letételére.
Előzetes bejelentkezéssel és felkészüléssel: 3500,- Ft 

 

Horgászni az Országos és Egyesületi Horgászrend szerint lehet minden év március 15 és november 30 között minden nap napkeltétől napnyugtáig. (június, július és augusztus hónapokban este 22 óráig)

Éjszakai horgászat, fürdőzés és csónak használata TILOS!

 

Gyermek éves területi engedély is váltható 6 éves kortól: felnőtt tagunk gyermeke, unokája esetében 2.500,- Ft, nem tagunk gyermekének 5.000,- Ft. A gyermek maximum 4 méteres spiccbottal, 0.15-ös zsinórral, úszós felszereléssel horgászhat és napi 1 kg egyéb halat foghat.

 

Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kaphatnak Pálla Miklós HE elnöktől személyesen (Lovászi, Lakótelep 71.) vagy a 06-92-376-682 számú vonalas, a +36-70-391-5266.

Ügyfélfogadási hely és idő: január 19, 26, február 16, március 9 szombaton 8-11 óráig az Egyesület irodahelyiségében, az orvosi rendelő alagsorában. Pince községben Roland vendéglőjében február 9-én 8-11 óráig. Tornyiszentmiklóson a vendéglőben március 2-án 8-11 óráig.

Az Ujfalusi tóra a befizetési határidő 2013. március 31. Egyéb vizekre június 30.

 

A késve fizetők 3% pótlékot fizetnek.

Okmányiroda nyitvatartása:

 

8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Pf.: 94. 
Tel.: 92/553-900
Fax.: 92/553-955, 92/553-957
Ügyfélfogadás:

hétfő

7,00

17,00

kedd

8,00

16,30

szerda

8,00

16,30

csütörtök

8,00

18,00

péntek

8,00

16,30 

 


Központi orvosi ügyelet Lentiben

 

8960. Lenti, Templom tér 10.

Tel.: 92/351-911

 

 


Rendőrség körzeti megbízott elérhetősége

 

Kovácsevics Krisztián r.ftörm.

30/650-7583

Pál József r.tzls.

30/650-7581

Iroda: 8878. Lovászi, Kútfej út 112.

Fogadóóra: minden páros héten keddenként 8-10 óra a fenti irodában

 

 

Lovászi község honlapja a szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására Lovászi Község Önkormányzata kizárólagosan jogosult.

A tulajdonos előzetes - se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.

 

Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Községünk honlapján az információk mellett olyan lehetőséget is kapnak látogatóink, hogy a közvetlen hír és információ küldéssel bekapcsolódhatnak a lap szerkesztésébe.
Regisztrált látogatóink (ingyenesen lehet regisztrálni a Bejelentkezés menüpont alatt) a Hírküldés menüpont alatt tudnak tudósításokat küldeni, ezt egy szerkesztő ellenőrzi, majd felkerül a honlapra.
Annak érdekében, hogy minél sokoldalúbb legyen hírellátásunk, kérjük regisztrálják magukat és küldjék el tudósításaikat a másokat is érdeklő eseményekről! Előre is köszönjük segítségüket.

Ha bármilyen hasznosnak tűnő észrevétele van, ne tartsa magában! Szívesen meghallgatjuk. Ugyanitt módot adunk a közösség életére, intézményeinek működésére vonatkozó észrevételeinek közreadására.

Honlapunkat frissítettük, bizonyára sokak örömére változott a külalak és a tartalom is. Várjuk visszajelzéseiket és javaslataikat a további fejlesztésekhez.

 

A korábbi honlapunkon történt regisztrációkat adminisztrációs okokból nem tettük át automatikusan. Kérjük, hogy az új honlapon regisztrációjukat újítsák meg. Köszönjük megértésüket!

39. oldal / 45

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

Emlékezzünk az elhurcoltakra!

Képviselő testület

Lovaszi cimer

Kovács Ferenc polgármester

Testületi tagok:
András Csabáné alpolgármester
Cseke Lászlóné képviselő
Hóbor Róbert képviselő
Kovács Ágnes képviselő
Páli Tibor képviselő
Varga László képviselő

Elérhetőség: 06-30/237-1334

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Orsós Attila elnők
Károlyi Julianna eln.hely.
Orsós György képviselő

Elérhetőség: 06-30/393-7879

Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület

Kérjük támogassa adója 1%-ával egyesületünk tevékenységét!

Adószámunk: 18965605-1-20

 

Települési adatok

2023. január

0-17 éves 197
18-59 éves 636
60-99 éves 360
Összesen 1 193

Részletes adatok...


 Az Önkiszolgáló Étterem menüajánlata

Étlap 2024.02.19 - 2024.02.23-ig

Étlap 2024.02.26 - 2024.03.01-ig

 

Vasfüggöny Múzeum és Bunkerlátogatás

 ovohely

Kedves látogatóink számára lehetőséget biztosítunk a légópince idegenvezetéssel történő látogatására. 

Felnőtt belépő: 1000 Ft/fő
Diák és nyugdíjas: 500 Ft/fő;

10 főtől felnőtt csoportoknak: 8000 Ft/csoport
Szünnap: vasárnap, hétfő
 
 Jelentkezés: bunkerlovaszi(a)gmail.com
+36 30 265 9614 (9:00 - 17:00)
Joomla templates by Joomlashine